DátumTrasakm / m
6 Jan 2009Zochova chata – Vysoká – Zochova chata15 / 500