batoh.sk

Program
Galéria
Linky

201809

Program turistických akcií Oct 2018

201811
DeňAkciakm/Zraz, miesto,
prevýšeniečas / odchod DP
06.10.SoSmolenice - Záruby - Plavecký Mikuláš16.0 / 850AS Mlynské Nivy N21
7:10 / 7:20
06.10.SoKamzík - Koliba - Malý Slavín - Rača16.0 / 300Koliba KT203
8:50 / 9:00
07.10.NeRača - Pánova lúka - U Slivu - Železná studienka - Vojenská nemocnica13.0 / 300Rača nám. A.Hlinku
8:50 / 9:00
13.10.SoKvětná - Nová Hora - Haluzická tiesňava - Trenčianske Bohuslavice22.0 / 620ŽHS
5:45 / 6:03
13.10.SoKrasňany - Malý Slavín - Kačín - Lamač14.0 / 400Krasňany Terno E3,5
8:50 / 9:00
13.10.SoPBÚ: Smolenice - Brezinky - Klokoč - Sklená Huta - Harmónia40.0 / 1500AS Mlynské Nivy N20
5:45 / 5:56
14.10.NeKútiky - Kráľov vrch - Devínska Kobyla - Úzky les - Dúbravská Hlavica - Dúbravka15.0 / 300Kútiky KE6,9
8:50 / 9:00
20.10.SoČastá - Častianska dolina - Geldek - s. Skalka - Sološnica18.0 / 570AS Mlynské Nivy N21
7:10 / 7:20
20.10.SoLamač - Kačín - Malý Slavín - Bystrické - Marianka - Záhorská Bystrica15.0 / 450Lamač Bakošova A30,63
8:50 / 9:00
21.10.NeVojenská nemocnica - Kačín - Veronka - Kamzík - Koliba15.0 / 350Vojenská nemocnica KT207,212
8:50 / 9:00
27.10.SoStupava - Pajštún - Košarisko - Kozí chrbát - Tri kamenné kopce - Limbach23.0 / 760AS Mlynské Nivy N15
6:55 / 7:05
27.10.SoRača - Malá Baňa - Malý Slavín - Zelený domček - Haluzického pomník - Rača15.0 / 300Rača nám. A.Hlinku E3,5
8:50 / 9:00
28.10.NeZáhorská Bystrica - Sekyl - Za Kačínom - Snežienka - Pod Chlmcom - Krasňany16.0 / 500Záhorská Bystrica A37
9:00 / 9:10
A-autobus MHD, AS-autobusová stanica, KE-konečná električiek, KT-konečná trolejbusu, MÚ-miestný úrad, N-nástupište
Poznámka:Pre mimo bratislavské túry je zraz na AS Mlynské Nivy 10 minút pred odchodom autobusu a na Hlavnej stanici 20 minút (skupinový lístok) pred odchodom vlaku.

Upozornenie:Účastník, ktorý sa zúčastňuje turistických akcií ŠKT Vinohrady si je vedomý svojho zdravotného stavu, ktorý mu dovoľuje absolvovať zvolenú turistickú trasu bez ujmy na zdraví. Stav svojej fyzickej pripravenosti považuje za primeraný zvolenej trase a pre svoju bezpečnú účasť na akcii je vhodne a primerane vybavený a vystrojený (obutie a oblečenie).
Nový účastník, ktorý nie je členom klubu, svojim podpisom u vedúceho potvrdí, že je oboznámený s upozornením.
Ak účastník nespåňa uvedené požiadavky – primeraný zdravotný stav a vhodné vystrojenie – vedúci túry ma právo odmietnuť jeho účasť na zvolenej túre.