batoh.sk

Program
Galéria
Linky
201811

Program turistických akcií Dec 2018

 
DeňAkciakm/Zraz, miesto,
prevýšeniečas / odchod DP
01.12.SoRača - Malá Baňa - Pánova lúka - U Slivu - Kačín - Vojenská nemocnica15.0 / 400Rača nám. A. Hlinku E3,5
8:50 / 9:00
01.12.SoSvätý Jur - Biely kríž - Medené hámre - Pánova lúka - Malá Baňa - Rača17.5 / 710AS Mlynské Nivy N21
8:15 / 8:26
01.12.SoBratislava HŽS - Kamzík - Pekná cesta - Biely kríž - Marianka 21.0 / 700Žabotova pod schodami HŽS
7:50 / 8:00
02.12.NeKrasňany - Tri duby - Máriin prameň - Malý Slavín - Marianka - Záhorská Bystrica14.0 / 350Krasňany Terno E3,5
8:50 / 9:00
08.12.SoKútiky - Švábsky vrch - Devínska Kobyla - Úzky les - Devín14.0 / 300Kútiky KE6,9
8:50 / 9:00
08.12.SoLozorno - Ohek - Korenec - Hviezda - Rača18.0 / 700AS Mlynské Nivy N15
6:55 / 7:05
09.12.NeFigaro - Kamzík - Deviaty mlyn - Klanec - Kačín - Lamač14.0 / 350Figaro E3,5
8:50 / 9:00
15.12.SoVianočný grog: Svätý Jur - Biely kríž - Malý Slavín - Krasňany18.0 / 550AS Mlynské Nivy N22
7:30 / 7:40
15.12.SoVianočný grog: Záhorská Bystrica - Marianka - Malý Slavín - Krasňany13.0 / 200Záhorská Bystrica A37
9:00 / 9:10
16.12.NeLamač - Kačín - Veronka - Kamzík - Koliba15.0 / 400Lamač Bakošova A30,63
8:50 / 9:00
22.12.SoRača - Biely kríž - Bystrické - Marianka - Záhorská Bystrica14.0 / 350Rača nám. A. Hlinku E3,5
8:50 / 9:00
22.12.SoPezinok/nemocnica - Žilová - Tri kopce - Somár - Salaš - Biely kríž - Rača22.0 / 750AS Mlynské Nivy N22
7:15 / 7:26
23.12.NeKoliba - Kamzík - Malý Slavín - Stánisko - Marianka - Záhorská Bystrica14.0 / 250Koliba KT203
8:50 / 9:00
24.12.PoVojenská nemocnica - Snežienka - Pod Chlmcom - Spariská - Krasňany15.0 / 400Vojenská nemocnica KT207,212
8:50 / 9:00
25.12.UtZáhorská Bystrica - Svätý vrch - Malý Slavín - Kačín - Lamač14.0 / 400Záhorská Bystrica A37
9:00 / 9:10
25.12.UtZáhorská Bystrica - Svatý vrch - Malý Slavín - Kačín - Lamač14.0 / 400Záhorská Bystrica A37
9:00 / 9:10
26.12.StKrasňany - Vajspeter - Pánova lúka - Bystrické - Biely kríž - Sakrakopec - Rača16.0 / 400Krasňany Terno E3,5
8:50 / 9:00
29.12.SoSmolenice - Čierná skala - Klokoč - Sološnica21.0 / 800AS Mlynské Nivy N21
7:10 / 7:20
29.12.SoStupava - Pajštún - Bystrické - Krasňany18.0 / 660AS Mlynské Nivy N13
7:20 / 7:35
29.12.SoRača - Velká Baňa - Pánova lúka - Kamzík - Figaro16.0 / 450Rača nám. A. Hlinku E3,5
8:50 / 9:00
30.12.NeZáhorská Bystrica - Stánisko - U Slivu - Železná studnička - Vojenská nemocnica14.0 / 250Záhorská Bystrica A37
9:00 / 9:10
31.12.PoSilvestrovské stretnutie na Malom Slavíne: Rača - Malý Slavín - Kačín - Vojenská nemocnica14.0 / 300Rača nám. A. Hlinku E3,5
8:50 / 9:00
A-autobus MHD, AS-autobusová stanica, KE-konečná električiek, KT-konečná trolejbusu, MÚ-miestný úrad, N-nástupište
Poznámka:Pre mimo bratislavské túry je zraz na AS Mlynské Nivy 10 minút pred odchodom autobusu a na Hlavnej stanici 20 minút (skupinový lístok) pred odchodom vlaku.

Upozornenie:Účastník, ktorý sa zúčastňujú turistických akcií ŠKT Vinohrady si je vedomý svojho zdravotného stavu, ktorý mu dovoľuje absolvovať zvolenú turistickú trasu bez ujmy na zdraví. Stav svojej fyzickej pripravenosti považuje za primeraný zvolenej trase a pre svoju bezpečnú účasť na akcii je vhodne a primerane vybavený a vystrojený (obutie a oblečenie).
Nový účastník, ktorý nie je členom klubu, svojim podpisom u vedúceho potvrdí, že je oboznámený s upozornením.
Ak účastník nespĺňa uvedené požiadavky – primeraný zdravotný stav a vhodné vystrojenie – vedúci túry ma právo odmietnuť jeho účasť na zvolenej túre.