batoh.sk

Program
Galéria
Linky

201901

Program turistických akcií Feb 2019

201903
DeňAkciakm/Zraz, miesto,
prevýšeniečas / odchod DP
02.02.SoVojenská nemocnica - Kačín - Malý Slavín - Zelený domček - Haluzického pomník - Rača15.0 / 350Vojenská nemocnica KT207,212
8:50 / 9:00
02.02.SoLozorno - Červený domček - Prepadlé - Somár - Šenkárka - Limbach - Grinava22.0 / 600AS Mlynské Nivy N16
7:55 / 8:05
03.02.NeZáhorská Bystrica - Sekyl - Kačín - Deviaty mlyn - Kamzík - Koliba14.0 / 350Záhorská Bystrica A37
9:00 / 9:10
09.02.SoSmolenice - Polámané - Čierna skala - Lošonec20.0 / 700AS Mlynské Nivy N21
7:10 / 7:20
09.02.SoLamač - Kačín - U Slivu - Tri duby - Kamzík - Vojenská nemocnica15.0 / 400Lamač Bakošova A30,63
8:50 / 9:00
10.02.NeDevín - Sandberg - Úzky les - Dúbravka12.0 / 300Most SNP A29
8:40 / 8:50
14.02.Št11:00 Posledná túra Alexandra Planka - rozlúčka v Krematóriu0.0 / 0Krematórium
10:50 / 11:00
16.02.SoHarmónia - Zámčisko - Nad hvezdárňou - Tisové skaly - Zochova chata - hrad Červený kameň - Častá14.1 / 500AS Mlynské Nivy N22
7:30 / 7:40
16.02.SoRača - Medené Hámre - Rača /modrý okruh/16.0 / 650Rača nám. A.Hlinku
8:50 / 9:00
16.02.So Jablonové - Skala - Košarisko - Biely kríž - Rača21.0 / 750 AS Mlynské Nivy N16
7:55 / 8:05
17.02.NeFigaro - Kamzík - Kačín - Záhorská Bystrica14.0 / 250Figaro E3,5
8:50 / 9:00
23.02.SoZochova chata - Čermák - Vápenka - Veľká Homoľa - Traja jazdci - Široké - Modra14.7 / 400AS Mlynské Nivy N22
7:30 / 7:40
23.02.SoKrasňany - Pod Chlmcom - Tri duby - U Slivu - Malý Slavín - Malinský vrch - Kačín - Lamač16.0 / 350Krasňany Terno
8:50 / 9:00
24.02.NeZáhorská Bystrica - Marianka - Drmolez - Spariská - Kamzík - Figaro16.0 / 500Záhorská Bystrica A37
9:00 / 9:10
A-autobus MHD, AS-autobusová stanica, KE-konečná električiek, KT-konečná trolejbusu, MÚ-miestný úrad, N-nástupište
Poznámka:Pre mimo bratislavské túry je zraz na AS Mlynské Nivy 10 minút pred odchodom autobusu a na Hlavnej stanici 20 minút (skupinový lístok) pred odchodom vlaku.

Upozornenie:Účastník, ktorý sa zúčastňuje turistických akcií ŠKT Vinohrady si je vedomý svojho zdravotného stavu, ktorý mu dovoľuje absolvovať zvolenú turistickú trasu bez ujmy na zdraví. Stav svojej fyzickej pripravenosti považuje za primeraný zvolenej trase a pre svoju bezpečnú účasť na akcii je vhodne a primerane vybavený a vystrojený (obutie a oblečenie).
Nový účastník, ktorý nie je členom klubu, svojim podpisom u vedúceho potvrdí, že je oboznámený s upozornením.
Ak účastník nespåňa uvedené požiadavky – primeraný zdravotný stav a vhodné vystrojenie – vedúci túry ma právo odmietnuť jeho účasť na zvolenej túre.