batoh.sk

Program
Galéria
Linky

201907

Program turistických akcií Aug 2019

201909
DeňAkciakm/Zraz, miesto,
prevýšeniečas / odchod DP
03.08.SoPlavecký Mikuláš - Jelenia hora - Amonova lúka - Klokoč - Mesačná lúka - Vápenná - Sološnica16.3 / 730AS Mlynské Nivy N16
7:55 / 8:05
03.08.SoZáhorská Bystrica - Stánisko - Malý Slavín - Ušiakova cesta - Bystrické - Biely kríž - Rača15.5 / 450Záhorská Bystrica A37
9:00 / 9:10
04.08.NeKoliba - Kamzík - Veronka - Kačín - Klanec - Vojenská nemocnica14.0 / 400Koliba KT203
8:50 / 9:00
10.08.SoZochova chata - Čermák - Skalnatá - Javorina - Rybníček - Nad hvezdárňou - Harmónia18.9 / 700AS Mlynské Nivy N22
7:30 / 7:40
10.08.SoRača - Vajnorská dolina - Sakrakopec - Biely kríž - Bystrické - Klčovanice - Záhorská Bystrica16.0 / 475Rača KE3
8:50 / 9:00
10.08.SoStupava - Pod Kamenným vŕškom - Staré Hájne - Kozlisko - Dračí hrádok - Zahorská Bystrica 19.3 / 615AS Mlynské Nivy N15
6:55 / 7:05
11.08.NeFigaro - Kamzík - Klanec - Kačín - Sekyl - Záhorská Bystrica14.3 / 600Figaro E3
8:50 / 9:00
17.08.SoVojenská nemocnica - Snežienka - U Slivu - Pánova lúka - Malá Baňa - Rača16.0 / 500Vojenská nemocnica KT207,212
8:50 / 9:00
17.08.SoBorinka - Dračí hrádok - Pod Kozliskom - Košarisko - Prepadlé - Skala - Jablonové17.7 / 590AS Mlynské Nivy N14
8:25 / 8:35
17.08.SoJablonové - Skala - Košarisko - Rača20.0 / 600AS Mlynské Nivy N15
6:55 / 7:05
18.08.NeLamač - Kačín - Malinský vrch - Malý Slavín - Marianka - Záhorská Bystrica14.0 / 300Lamač Bakošova A30,63
8:50 / 9:00
24.08.SoRača - Malá Baňa - Vypálenisko - Pánová lúka - U Slivu - Kamzík - Figaro15.5 / 550Rača nám. A. Hlinku E3,5
8:50 / 9:00
24.08.So28.8.2019 - Vysoké Tatry: Obrovský vodopád, Hincovo pleso, vodopád Skok, Biele a Zelené pleso, s. pod Lomnickým štítom63.2 / 3565HŽS
5:50 / 6:13
25.08.NeKrasňany - Tri duby - Kamzík - Klanec - Kačín - Lamač14.0 / 500Krasňany Terno E3
8:50 / 9:00
29.08.ŠtDevín - Sandberg - Devínska Kobyla - Devínska hlavica - Švábsky vrch - Kútiky14.0 / 600Most SNP A29
8:40 / 8:50
31.08.SoLafranconi - Schlössau - Röthelstein - Braunsberg - Hainburg16.0 / 400Lafranconi EX6
8:50 / 9:00
A-autobus MHD, AS-autobusová stanica, KE-konečná električiek, KT-konečná trolejbusu, MÚ-miestný úrad, N-nástupište
Poznámka:Pre mimo bratislavské túry je zraz na AS Mlynské Nivy 10 minút pred odchodom autobusu a na Hlavnej stanici 20 minút (skupinový lístok) pred odchodom vlaku.

Upozornenie:Účastník, ktorý sa zúčastňuje turistických akcií ŠKT Vinohrady si je vedomý svojho zdravotného stavu, ktorý mu dovoľuje absolvovať zvolenú turistickú trasu bez ujmy na zdraví. Stav svojej fyzickej pripravenosti považuje za primeraný zvolenej trase a pre svoju bezpečnú účasť na akcii je vhodne a primerane vybavený a vystrojený (obutie a oblečenie).
Nový účastník, ktorý nie je členom klubu, svojim podpisom u vedúceho potvrdí, že je oboznámený s upozornením.
Ak účastník nespåňa uvedené požiadavky – primeraný zdravotný stav a vhodné vystrojenie – vedúci túry ma právo odmietnuť jeho účasť na zvolenej túre.