batoh.sk

Program
Galéria
Linky

202108

Program turistických akcií Sep 2021

202110
DeňAkciakm/Zraz, miesto,
prevýšeniečas / odchod DP
01.09.StLamač - Kačín - Veronka - Pod Chlmcom - Krasňany15.0 / 350Lamač Bakošova A30,63
8:50 / 9:00
01.09.StRozhľadne 1/10: Dohňany - Lazy - Tlstá hora - Dlhá lúka - Horná Breznica - Lednica - Červený Kameň 18.6 / 900ŽHS
5:50 / 6:13
04.09.SoRača - Biely kríž - Medené hámre - Bystrické - Rača16.0 / 600Rača Detvianska E3
8:50 / 9:00
04.09.SoRozhľadne 2/10: Bošáca - Rolincová - Zemianske Podhradie - Zabudišová - Haluzická tiesňava - Hájnica - Trenčianske Bohuslavice15.3 / 600ŽHS
7:50 / 8:13
05.09.NeZáhorská Bystrica - Marianka - Spariská - Kamzík - Figaro16.0 / 520Záhorská Bystrica A37
9:00 / 9:10
11.09.SoKoliba - Kamzík - Máriin prameň - Pánova lúka - Biely kríž - Rača15.0 / 400Koliba KT203
8:50 / 9:00
11.09.SoPernek -Tri kríže -Jastrabník - Pištova búda - Klokočiny - Pezinská Baba - Žilová - Pezinok21.0 / 750AS Mlynské Nivy N15
6:50 / 7:05
11.09.SoRozhľadne 3/10: Vrbovce - Pod Chrasťou - Hate - Žalostiná - Chalupovci - Tri kopce - Kobyla - Tri kamene - Šance - Vrbovce17.0 / 500ŽHS
5:50 / 6:10
12.09.NeVojenská nemocnica - Kamzík - Pánova lúka - Stánisko - Záhorská Bystrica18.0 / 600Vojenská nemocnica KT207,212
8:50 / 9:00
15.09.StFigaro - Kamzík - Veronka - Kačín - Lamač15.0 / 400Figaro E3
8:50 / 9:00
18.09.SoLamač - Kačín - Malý Slavín - U Slivu - Železná studnička - Vojenská nemocnica14.0 / 300Lamač Bakošova A30,63
8:50 / 9:00
18.09.SoLadce - pútnické miesto Butkov - s. Mraznica - Háj, osada - Ilava22.0 / 550ŽHS
5:50 / 6:13
18.09.SoRozhľadne 4/10: Brezová pod Bradlom - Dvoly - Klenová - Malá Klenová - Výtok - Dobrá voda15.3 / 375AS Mlynské Nivy N21
7:10 / 7:20
19.09.NeKrasňany - Vypálenisko - Malý Slavín - Bystrické - Zelený domček - Haluzického pomník - Rača16.0 / 400Krasňany Lidl E3
8:50 / 9:00
25.09.SoZáhorská Bystrica - Sekyl - Za Kačínom - Snežienka - Pod Chlmcom - Krasňany16.0 / 500Záhorská Bystrica A37
9:00 / 9:10
25.09.SoRozhľadne 5/10: Štitáre - Žibrica - Pod Dlhou skalou - Podhorany - Hôrka - Korytnica - Trojchotár - Zobor - Pyramída - Meškov vrch - Dražovský kostolík18.0 / 820ŽHS
5:50 / 6:13
25.09.SoČastá - Červený Kameň - Kukla - Zochova chata - Zámčisko - Modra 19.0 / 750AS Mlynské Nivy N21
7:10 / 7:20
26.09.NeRača - Veľká Baňa - Pánova lúka - Malý Slavín - Kačín - Vojenská nemocnica16.0 / 550Rača Detvianska E3
8:50 / 9:00
A-autobus MHD, AS-autobusová stanica, KE-konečná električiek, KT-konečná trolejbusu, MÚ-miestný úrad, N-nástupište
Poznámka:Pre mimo bratislavské túry je zraz na AS Mlynské Nivy 10 minút pred odchodom autobusu a na Hlavnej stanici 20 minút (skupinový lístok) pred odchodom vlaku.

Upozornenie:Účastník, ktorý sa zúčastňuje turistických akcií ŠKT Vinohrady si je vedomý svojho zdravotného stavu, ktorý mu dovoľuje absolvovať zvolenú turistickú trasu bez ujmy na zdraví. Stav svojej fyzickej pripravenosti považuje za primeraný zvolenej trase a pre svoju bezpečnú účasť na akcii je vhodne a primerane vybavený a vystrojený (obutie a oblečenie).
Nový účastník, ktorý nie je členom klubu, svojim podpisom u vedúceho potvrdí, že je oboznámený s upozornením.
Ak účastník nespåňa uvedené požiadavky – primeraný zdravotný stav a vhodné vystrojenie – vedúci túry ma právo odmietnuť jeho účasť na zvolenej túre.