batoh.sk

Program
Galéria
Linky

202109

Program turistických akcií Oct 2021

202111
DeňAkciakm/Zraz, miesto,
prevýšeniečas / odchod DP
02.10.SoMK inak - Východ slnka: Harmónia - Zámčisko - Peprovec - Malá Homoľa - Veľká Homoľa - Zochova chata - Kontaktujte vedúceho túry: 0907 751 80410.0 / 540ŽHS
4:00 / 4:18
02.10.SoLamač - Kačín - Malinský vrch - Malý Slavín - Drmolez - Záhorská Bystrica15.0 / 450Lamač Bakošova A30,63
8:50 / 9:00
02.10.SoRozhľadne 6/10: Bezovec - s. pod Kostolným vrchom - Jelenie jamy - Marhát - Trhovičná lúka - Rotunda Jurko - Nitrianska Blatnica16.7 / 445ŽHS
7:50 / 8:13
03.10.NeVojenská nemocnica - Snežienka - Pod Chlmcom - Spariská - Krasňany15.0 / 400Vojenská nemocnica KT207,212
8:50 / 9:00
09.10.SoRača - Medené Hámre - Rača (modrý okruh)16.0 / 650Rača Detvianska E3
8:50 / 9:00
09.10.SoRozhľadne 7/10: Buková - Bojková - Pod Lipovým vrchom - Rozbehy - Korlátko - Hrubý kamenec - Buková, vodná nádrž - Plavecký Peter19.6 / 535ŽHS
7:50 / 8:13
10.10.NeZáhorská Bystrica - Marianka - Spariská - Kamzík - Figaro16.0 / 520Záhorská Bystrica A37
9:00 / 9:10
16.10.SoDúbravka - Devínska Kobyla - Švábsky vrch - Kútiky15.0 / 300Dúbravka Žatevná A83
8:50 / 9:00
16.10.SoRozhľadne 8/10: Pezinská Baba - s. pod Javorinou - Skalnatá - Čermák - Zbojnícke - Vápenka - Veľká Homoľa - Pod Peprovcom - Harmónia17.0 / 600ŽHS
7:00 / 7:18
16.10.SoPlavecké Podhradie - Vápenná - s. Uhliská - Červená hora - Plavecký Mikuláš19.0 / 800AS Nivy N15
7:50 / 8:05
17.10.NeKrasňany - Pod Chlmcom - Snežienka - Veronka - Kačín - Lamač17.0 / 400Krasńany Lidl E3
8:50 / 9:00
23.10.SoSološnica - Veľký Petrklín - Zámok, vrch - Kuchynský hrad - Kuchyňa17.5 / 735AS Mlynské Nivy N14
5:55 / 6:05
23.10.SoPezinská Baba - Konské hlavy - Tri Kamenné kopce - Somár - Kozí chrbát - Jurské jazero - Brezová lúka - Sakrakopec - Vajnorská dolina - Rača21.0 / 450ŽHS
7:00 / 7:18
23.10.SoZáhorská Bystrica - Marianka - Malý Slavín - U Slivu - Železná studnička - Vojenská nemocnica14.0 / 200Záhorská Bystrica A37
9:00 / 9:10
24.10.NePodkerepušky - Kačín - Malý Slavín - Pánova lúka - Rača18.0 / 400Patrónka A37
7:40 / 7:48
30.10.SoJablonové - Na Vŕškoch - Skala - Pri Suchom potoku - Červený domček - Lozorno16.9 / 525AS Mlynské Nivy N14
7:55 / 8:05
30.10.SoLamač - Kačín - Malý Slavín - Kamzík - Koliba15.0 / 400Lamač Bakošova A30,63
8:50 / 9:00
31.10.NeRača - Veľká Baňa - Pánova lúka - Kamzík - Figaro16.0 / 450Rača Detvianska E3
8:50 / 9:00
A-autobus MHD, AS-autobusová stanica, KE-konečná električiek, KT-konečná trolejbusu, MÚ-miestný úrad, N-nástupište
Poznámka:Pre mimo bratislavské túry je zraz na AS Mlynské Nivy 10 minút pred odchodom autobusu a na Hlavnej stanici 20 minút (skupinový lístok) pred odchodom vlaku.

Upozornenie:Účastník, ktorý sa zúčastňuje turistických akcií ŠKT Vinohrady si je vedomý svojho zdravotného stavu, ktorý mu dovoľuje absolvovať zvolenú turistickú trasu bez ujmy na zdraví. Stav svojej fyzickej pripravenosti považuje za primeraný zvolenej trase a pre svoju bezpečnú účasť na akcii je vhodne a primerane vybavený a vystrojený (obutie a oblečenie).
Nový účastník, ktorý nie je členom klubu, svojim podpisom u vedúceho potvrdí, že je oboznámený s upozornením.
Ak účastník nespåňa uvedené požiadavky – primeraný zdravotný stav a vhodné vystrojenie – vedúci túry ma právo odmietnuť jeho účasť na zvolenej túre.