batoh.sk

Program
Galéria
Linky
Stanovy

202204

Program turistických akcií May 2022

202206
DeňAkciakm/Zraz, miesto,
prevýšeniečas / odchod DP
01.05.NeKrasňany - Tri duby - Kamzík - Deviaty mlyn - Kačín - Lamač14.3 / 560Krasňany Lidl, E3
8:50 / 9:00
07.05.SoLamač - Kačín - Druhý kameňolom - U Slivu - Figaro14.7 / 500Bakošova, A30,63
8:50 / 9:00
07.05.SoSološnica - Kržľa - Mesačná - Hrubcová - Sološnica23.2 / 950AS Mlynské Nivy N16
6:25 / 6:37
08.05.NeRača - Hviezda - Salaš - Brezová lúka - Haluzického pomník - Rača17.5 / 480Rača nám. A. Hlinku, E3
8:50 / 9:00
14.05.SoČlenská schôdza, Kačín 11:00: Krasňany - Pod Chlmcom - Veronka - Kačín - Vojenská nemocnica15.4 / 490Krasňany Lidl, E3
7:50 / 8:00
14.05.SoČlenská schôdza, Kačín 11:00: Vojenská nemocnica - Kačín - Pánova lúka - Rača 15.7 / 410Vojenská nemocnica, KT42,45,47
8:50 / 9:00
15.05.NeRača - Severka - Údolie Vydrice - Malý Slavín - Horný Červený kríž - Pekná cesta - Krasňany14.7 / 380Rača nám. A. Hlinku, E3
8:50 / 9:00
21.05.SoZbyňov - Zbyňovská ihla - Stratený Budzogáň - Žibrid - Kečka - Roháčske sedlo - Súľov20.2 / 1200HŽS
5:35 / 5:55
21.05.SoRača - Jelšové jarky - Bystrická hora - Malinský vrch - U Slivu - Krasňany15.3 / 460Rača nám. A. Hlinku, E3
8:50 / 9:00
22.05.NeKoliba - Kamzík - Deviaty mlyn - Snežienka - Dieliky - Pod Chlmcom - Koliba12.3 / 550Koliba, KT44
8:50 / 9:00
28.05.SoAutobusový zájazd Vtáčnik: Kľak - Vtáčnik - Siahy - Gepňarova dolina - Kamenec pod Vtáčnikom14.9 / 760Kukučínova, Istropol
6:15 / 6:30
28.05.SoAutobusový zájazd Vtáčnik: Kľak - Vtáčnik - Klaštorná skala - Horný dom - Sekaniny - Kamenec pod Vtáčnikom 17.2 / 830Kukučínova, Istropol
6:15 / 6:30
28.05.SoVojenská nemocnica - Kačín - Malinský vrch - Stánisko - Sekyl - Záhorská Bystrica13.7 / 360Vojenská nemocnica, KT42,45,47
8:50 / 9:00
28.05.SoAutobusový zájazd Vtáčnik: Kľak - Vtáčnik - Rúbaný vrch - Buchlov - Žarnov - Horná Ves 22.2 / 1120Kukučínova, Istropol
6:15 / 6:30
29.05.NeKomisárky - Haluzického pomník - Prostredný vŕšok - Malý Slavín - Kačín - Vojenská nemocnica17.8 / 450Komisárky, KE3
8:50 / 9:00
A-autobus MHD, AS-autobusová stanica, KE-konečná električiek, KT-konečná trolejbusu, MÚ-miestný úrad, N-nástupište
Poznámka:Pre mimo bratislavské túry je zraz na AS Mlynské Nivy 10 minút pred odchodom autobusu a na Hlavnej stanici 20 minút (skupinový lístok) pred odchodom vlaku.
Uvedené časy odchodov pre spiatočnú dopravu sú orientačné.

Upozornenie:Účastník, ktorý sa zúčastňuje turistických akcií KT Vinohrady si je vedomý svojho zdravotného stavu, ktorý mu dovoľuje absolvovať zvolenú turistickú trasu bez ujmy na zdraví. Stav svojej fyzickej pripravenosti považuje za primeraný zvolenej trase a pre svoju bezpečnú účasť na akcii je vhodne a primerane vybavený a vystrojený (obutie a oblečenie).
Žiadame účastníkov akcií, aby oznámili vedúcemu odpojenie sa od skupiny. Vyzývame hostí, ktorí sa zúčastňujú akcií KT Vinohrady, aby pri absolvovaní zvolenej turistickej trasy neovplyvňovali jej priebeh pozmeňujúcimi návrhmi smeru a cieľa túry.