batoh.sk

Program
Galéria
Linky
Stanovy
Prihláška

202301

Program turistických akcií Feb 2023

202303
DeňAkciakm/Zraz, miesto,
prevýšeniečas / odchod DP
04.02.SoRiazanská - Kamzík, lúka - Pánova lúka - Malá Baňa - Rača15.5 / 500Riazanská E3
8:50 / 9:00
04.02.SoGrinava - Tri Bresty - Hviezda - Rača21.5 / 650AS Mlynské Nivy N21
6:55 / 7:06
05.02.NeZáhorská Bystrica - Stánisko - Malý Slavín - Krasňany13.2 / 320Záhorská Bystrica KA37
9:00 / 9:10
11.02.SoZáhorská Bystrica - Sekyl - Malinský vrch - Vypálenisko - Kamzík - Patrónka17.0 / 540Záhorská Bystrica KA37
9:00 / 9:10
11.02.SoSvätý Jur – Salaš – Kozí chrbát – Limbach (vedúca bude čakať v Sv. Jure na zastávke Krajinská)16.5 / 560AS Mlynské Nivy N21
7:55 / 8:06
11.02.SoSmolenice - dolina Hlboče - rázcestie nad Vlčiarňou - zvážnica do sedla pod Veterlínom (cyklotrasa) - Čierna skala - Jahodník - Smolenice, (registrácia: Smolenice, reštaurácia Havran, 6.30 h – 10.00 h)17.0 / 450AS Mlynské Nivy N23
7:10 / 7:20
12.02.NePekná cesta - Vypálenisko - Malý Slavín - Marianka - Záhorská Bystrica12.7 / 370Pekná cesta E3
8:50 / 9:00
18.02.SoDetvianska - Biely kríž - Hrubý Hajdúch - Horvátka - Jurské jazero - Rača17.2 / 580Detvianska E3,A65
8:50 / 9:00
18.02.SoHarmónia, Pod lipou - Kukla - Zochova chata - Modra 17.5 / 600AS Mlynské Nivy N20
7:25 / 7:36
19.02.NePekná cesta - Spariská - Biely kríž - Rača14.4 / 380Pekná cesta E3
8:50 / 9:00
25.02.SoBakošova - Hrubá Pleš - Kačín - Malý Slavín - Zbojníčka - Rača14.3 / 340Bakošova A30,63
8:50 / 9:00
26.02.NeČervený most - Kamzík - náučný chodník - Druhý kameňolom - Spariská - Krasňany15.3 / 450Červený most KT42,45,47
8:50 / 9:00
A-autobus MHD, AS-autobusová stanica, KE-konečná električiek, KT-konečná trolejbusu, MÚ-miestný úrad, N-nástupište
Poznámka:Pre mimo bratislavské túry je zraz na AS Mlynské Nivy 10 minút pred odchodom autobusu a na Hlavnej stanici 20 minút (skupinový lístok) pred odchodom vlaku.
Uvedené časy odchodov pre spiatočnú dopravu sú orientačné.

Upozornenie:Účastník, ktorý sa zúčastňuje turistických akcií KT Vinohrady si je vedomý svojho zdravotného stavu, ktorý mu dovoľuje absolvovať zvolenú turistickú trasu bez ujmy na zdraví. Stav svojej fyzickej pripravenosti považuje za primeraný zvolenej trase a pre svoju bezpečnú účasť na akcii je vhodne a primerane vybavený a vystrojený (obutie a oblečenie).
Žiadame účastníkov akcií, aby oznámili vedúcemu odpojenie sa od skupiny. Vyzývame hostí, ktorí sa zúčastňujú akcií KT Vinohrady, aby pri absolvovaní zvolenej turistickej trasy neovplyvňovali jej priebeh pozmeňujúcimi návrhmi smeru a cieľa túry.