batoh.sk

Program
Galéria
Linky

DátumTrasakm / m
05.02.2011Stupava – Pajštún – Pod Dračím hrádkom – Biely kríž – Rača (Novoročná kapustnica)17.0 / 600