batoh.sk

Program
Galéria
Linky

DátumTrasakm / m
20.04.2013Lozorno – Červený domček – Prepadlé – Somár – Šenkárka – Limbach – Myslenice22.0 / 700