batoh.sk

Program
Galéria
Linky

201905

Program turistických akcií Jun 2019

 
DeňAkciakm/Zraz, miesto,
prevýšeniečas / odchod DP
01.06.SoBezovec - Jelenie jamy - Marhát - Visiace skaly - Rotunda sv. Juraja - Nitrianska Blatnica19.5 / 575ŽHS Bratislava
7:50 / 8:13
01.06.SoRača - Biely kríž - Medené hámre - Vypálenisko - Rača (modrý okruh)16.0 / 600Rača nám. A.Hlinku E3,5
8:50 / 9:00
02.06.NeZáhorská Bystrica - Marianka - Malý Slavín - U Slivu - Železná studnička - Vojenská nemocnica14.0 / 200Záhorská Bystrica A37
9:00 / 9:10
08.06.SoHrachovište - Veľký Plešivec - Čachtický hrad - Pod Drapliakom - Nové Mesto n/V18.6 / 625ŽHS Bratislava
7:50 / 8:13
08.06.SoLamač - Kačín - Veronka - pod Chlmcom - Krasňany15.0 / 500Lamač Bakošova A30,63
8:50 / 9:00
09.06.NeVojenská nemocnica - Kačín - Veronka - Kamzík - Koliba15.0 / 350Vojenská nemocnica KT207,212
8:50 / 9:00
15.06.SoRača - Biely kríž - Svätý vrch - Marianka - Záhorská Bystrica14.0 / 450Rača nám. A.Hlinku E3,5
8:50 / 9:00
16.06.NeFigaro - Kamzík - Klanec - Kačín - Lamač14.0 / 400Figaro E3,5
8:50 / 9:00
22.06.SoBuková - Bojková - Rozbehy - hrad Korlátko - Buková vodná nádrž - Plavecký Peter19.5 / 535ŽHS Bratislava
7:50 / 8:13
22.06.SoNitrianska Blatnica - Jurko - Marhát - Plešiny - Banka22.5 / 795ŽHS Bratislava
7:50 / 8:13
22.06.SoDevín - Sandberg - Úzky les - Dúbravka12.0 / 300Most SNP A29
8:40 / 8:50
23.06.NeKrasňany - Malý Slavín - Kačín - Klanec - Deviaty mlyn - Vojenská nemocnica15.0 / 300Krasňany Terno E3,5
8:50 / 9:00
29.06.SoZáhorská Bystrica - Marianka - Drmolez - Stánisko - Malý Slavín - Rača15.0 / 400Záhorská Bystrica A37
9:00 / 9:10
29.06.SoLiečebný ústav - Zobor - Pyramída - Meškov vrch - kostol sv. Michala archanjela - Dražovce, Nitra - hrad a park17.0 / 500AS Mlynské Nivy N34
7:20 / 7:30
30.06.NeKoliba - Kamzík - Klanec - Kačín - Krasňany18.0 / 400Koliba KT203
8:50 / 9:00
A-autobus MHD, AS-autobusová stanica, KE-konečná električiek, KT-konečná trolejbusu, MÚ-miestný úrad, N-nástupište
Poznámka:Pre mimo bratislavské túry je zraz na AS Mlynské Nivy 10 minút pred odchodom autobusu a na Hlavnej stanici 20 minút (skupinový lístok) pred odchodom vlaku.

Upozornenie:Účastník, ktorý sa zúčastňuje turistických akcií ŠKT Vinohrady si je vedomý svojho zdravotného stavu, ktorý mu dovoľuje absolvovať zvolenú turistickú trasu bez ujmy na zdraví. Stav svojej fyzickej pripravenosti považuje za primeraný zvolenej trase a pre svoju bezpečnú účasť na akcii je vhodne a primerane vybavený a vystrojený (obutie a oblečenie).
Nový účastník, ktorý nie je členom klubu, svojim podpisom u vedúceho potvrdí, že je oboznámený s upozornením.
Ak účastník nespåňa uvedené požiadavky – primeraný zdravotný stav a vhodné vystrojenie – vedúci túry ma právo odmietnuť jeho účasť na zvolenej túre.