batoh.sk

Program
Galéria
Linky

202001

Program turistických akcií Feb 2020

202003
DeňAkciakm/Zraz, miesto,
prevýšeniečas / odchod DP
01.02.SoKrasňany - Tri duby - Máriin prameň - Malý Slavín - Marianka - Záhorská Bystrica14.0 / 350Krasňany Lidl E3
8:50 / 9:00
01.02.SoRohožník - Baďura - Skalka - Sklená huta - Častá vedúci nastúpi na Patrónke20.5 / 630AS Mlynské Nivy N15
6:55 / 7:05
02.02.NeKútiky - Devínska Kobyla - Sandberg - Devín14.0 / 500Kútiky E4,9
8:50 / 9:00
02.02.NeZimný zraz v Rýmařově20.0 / 500HŽS
5:50 / 6:00
08.02.SoSmolenice - Polámané - Čierna skala - Lošonec18.5 / 900AS Mlynské Nivy N21
7:10 / 7:20
08.02.SoPiešťany - Banka - Plešiny - Humništia - Ovčia skala - Jalšové 20.0 / 675ŽHS
7:50 / 8:13
08.02.SoRača - Haluzického pomník - Zelený domček - Malý Slavín - Tri Duby - Krasňany15.0 / 300Rača nám. A.Hlinku E3
8:50 / 9:00
09.02.NeKrasňany - Pod Chlmcom - Kamzík - Veronka - Kačín - Lamač15.0 / 400Krasňany Lidl E3
8:50 / 9:00
15.02.SoPernek - Jastrabník - Gašparová - Somár - Kozí chrbát - Krkavec - Svätý Jur24.5 / 800AS Mlynské Nivy N15
6:55 / 7:05
15.02.SoPodkerepušky - Kačín - Malý Slavín - Pánova lúka - Rača18.0 / 400Patrónka A37
7:40 / 7:48
15.02.SoKrasňany - Tri duby - U Slivu - Sekyl - Drmolez - Marianka15.0 / 400Krasňany Lidl E3
8:50 / 9:00
16.02.NeVojenská nemocnica - Železná studnička - U Slivu - Pánova lúka - Rača13.0 / 150Vojenská nemocnica KT207,212
8:50 / 9:00
22.02.SoJablonové - Skala - Košarisko - Rača21.0 / 750AS Mlynské Nivy N15
7:55 / 8:05
22.02.SoRača - Biely kríž - Medené hámre - Svätý vrch - Rača (modrý okruh)16.0 / 650Rača nám. A.Hlinku E3
8:50 / 9:00
23.02.NeLamač - Kačín - Veronka - Pod Chlmcom - Krasňany15.0 / 350Lamač Bakošova A30,63
8:50 / 9:00
29.02.SoZáhorská Bystrica - Stánisko - Malý Slavín - U Slivu - Železná studnička - Vojenská nemocnica13.0 / 250Záhorská Bystrica A37
9:00 / 9:10
29.02.SoRybníček - s. pod Javorinou - Pezinská Baba - Tri kamenné kopce - Limbach18.0 / 530ŽHS
7:00 / 7:18
A-autobus MHD, AS-autobusová stanica, KE-konečná električiek, KT-konečná trolejbusu, MÚ-miestný úrad, N-nástupište
Poznámka:Pre mimo bratislavské túry je zraz na AS Mlynské Nivy 10 minút pred odchodom autobusu a na Hlavnej stanici 20 minút (skupinový lístok) pred odchodom vlaku.

Upozornenie:Účastník, ktorý sa zúčastňuje turistických akcií ŠKT Vinohrady si je vedomý svojho zdravotného stavu, ktorý mu dovoľuje absolvovať zvolenú turistickú trasu bez ujmy na zdraví. Stav svojej fyzickej pripravenosti považuje za primeraný zvolenej trase a pre svoju bezpečnú účasť na akcii je vhodne a primerane vybavený a vystrojený (obutie a oblečenie).
Nový účastník, ktorý nie je členom klubu, svojim podpisom u vedúceho potvrdí, že je oboznámený s upozornením.
Ak účastník nespåňa uvedené požiadavky – primeraný zdravotný stav a vhodné vystrojenie – vedúci túry ma právo odmietnuť jeho účasť na zvolenej túre.