batoh.sk

Program
Galéria
Linky

202112

Program turistických akcií Jan 2022

 
DeňAkciakm/Zraz, miesto,
prevýšeniečas / odchod DP
01.01.SoFigaro - Kamzík - Veronka - Kačín - Lamač12.5 / 450Figaro E3
9:50 / 10:00
02.01.NeKrasňany - Pod Chlmcom - Snežienka - Veronka - Kačín - Vojenská nemocnica15.4 / 520Krasňany Lidl, E3
8:50 / 9:00
06.01.ŠtZochova chata - Čermák - Hubalová - Vysoká - Kuchyňa15.0 / 620AS Mlynské Nivy N21
6:25 / 6:35
06.01.ŠtRača - Haluzického pomník - Malá jama - Spariská - Tri duby - Kamzík - Koliba15.7 / 350Rača nám. A. Hlinku, E3
8:50 / 9:00
08.01.SoKarlova Ves - Kráľov vrch - Jezuitské lesy - Úzky les - Psie skaly - Villa Rustica - Dúbravka15.1 / 670Borská, E4,9
8:50 / 9:00
08.01.SoČervený Kameň - Horná Píla - Zajačí jarok - Zochova ch. - Veľká homoľa - Široké - Modra /vedúca nastúpi v Modre16.4 / 560AS Mlynské Nivy N21
7:55 / 8:05
08.01.SoNOU - Kamzík - Deviaty mlyn - Snežienka - Pod Chlmcom - Spariská - Vajspeter - Krasňany14.0 / 480NOU, KT49
8:50 / 9:00
09.01.NeZáhorská Bystrica - Borinka - Pod Dračím hrádkom - Biely kríž - Rača15.8 / 450Záhorská Bystrica KA36,37
9:00 / 9:10
15.01.SoZochova chata - sedlo Skalka - Jelenec - Geldek - Častá20.5 / 650AS Mlynské Nivy N21
6:25 / 6:35
15.01.SoRača - Prostredný vŕšok - Biely kríž - Márova búda - Komisárky15.3 / 420Rača nám. A. Hlinku, E3
8:50 / 9:00
16.01.NeRača - Malá Baňa - Malý Slavín - Kačín - Vojenská nemocnica15.7 / 450Rača nám. A. Hlinku, E3
8:50 / 9:00
22.01.SoDubová - Píla - Gabčova lúka - Zajačí jarok - Tri kopce - Dubová21.5 / 640AS Mlynské Nivy N21
7:55 / 8:05
22.01.SoLamač - Veronka - Kamzík - Spariská - Dolný Červený kríž - Rača16.1 / 600Klanec, A30,63
8:50 / 9:00
23.01.NeKrasňany - Snežienka - U Slivu - Spariská - Krasňany14.7 / 450Krasňany Lidl, E3
8:50 / 9:00
29.01.SoVojenská nemocnica - Kačín - Sekyl - Malinský vrch - Stánisko - Marianka - Záhorská Bystrica14.6 / 320Vojenská nemocnica, KT42,45,47
8:50 / 9:00
29.01.SoLozorno - Rusniaky - Na vŕškoch - Skala - v.n. Lipníky - Rusniaky - Lozorno16.0 / 500AS Mlynské Nivy N16
8:25 / 8:37
30.01.NeKoliba - Kamzík - Pod Chlmcom - Malinský vrch - Pánova lúka - Veľká Baňa - Rača15.8 / 470Koliba, KT44
8:50 / 9:00
A-autobus MHD, AS-autobusová stanica, KE-konečná električiek, KT-konečná trolejbusu, MÚ-miestný úrad, N-nástupište
Poznámka:Pre mimo bratislavské túry je zraz na AS Mlynské Nivy 10 minút pred odchodom autobusu a na Hlavnej stanici 20 minút (skupinový lístok) pred odchodom vlaku.

Upozornenie:Účastník, ktorý sa zúčastňuje turistických akcií ŠKT Vinohrady si je vedomý svojho zdravotného stavu, ktorý mu dovoľuje absolvovať zvolenú turistickú trasu bez ujmy na zdraví. Stav svojej fyzickej pripravenosti považuje za primeraný zvolenej trase a pre svoju bezpečnú účasť na akcii je vhodne a primerane vybavený a vystrojený (obutie a oblečenie).
Nový účastník, ktorý nie je členom klubu, svojim podpisom u vedúceho potvrdí, že je oboznámený s upozornením.
Ak účastník nespåňa uvedené požiadavky – primeraný zdravotný stav a vhodné vystrojenie – vedúci túry ma právo odmietnuť jeho účasť na zvolenej túre.