batoh.sk

Program
Galéria
Linky

202111

Program turistických akcií Dec 2021

202201
DeňAkciakm/Zraz, miesto,
prevýšeniečas / odchod DP
04.12.SoRača - Malá jama - Prostredný vŕšok - Vypálenisko - Spariská - Máriin prameň - Tri duby - Krasňany14.6 / 510Rača nám. A. Hlinku E3
8:50 / 9:00
04.12.SoMarianka - Bázgovič - Sekyl - Hrabovina - Srnie - Krásny vrch - Spariská - Pánova lúka - Zbojnička - Veľká Baňa - Rača17.5 / 650Patrónka zastávka Arrivy
8:25 / 8:35
04.12.SoKrasňany - Vajspeter - Pánova lúka - Malý Slavín - Kačín - Lamač15.5 / 550Krasňany Lidl E3
8:50 / 9:00
05.12.NeKoliba - Kamzík - Pod Chlmcom - Tri duby - Máriin prameň - Malá jama - Rača15.5 / 485Koliba KT44
8:50 / 9:00
05.12.NeZáhorská Bystrica - Sekyl - Písaný kameň - Kačín - Veronka - Kamzík - Figaro15.0 / 530Záhorská Bystrica, A37
9:00 / 9:10
11.12.SoVojenská nemocnica - Železná studnička - Snežienka - Sanatórium - U Slivu - Máriin Prameň - Pod Chlmcom - Kamzík - Koliba15.9 / 600Vojenská nemocnica KT42,45,47
8:50 / 9:00
11.12.SoKrasňany - Pod Chlmcom - Snežienka - Veronka - Kačín - Písaný kameň - Sekyl - Záhorská Bystrica15.0 / 550Krasňany Lidl E3
8:50 / 9:00
11.12.SoSvätý Jur - Neštich - Salaš - Jurské jazero - Myší vrch - Sakrakopec - Márova búda - Prameň vo Vajnorskej doline - Rača17.7 / 700ŽHS
8:00 / 8:18
12.12.NeKoliba - Kamzík - Deviaty mlyn - Klanec - Kačín - Veronka - Kamzík - Koliba14.7 / 600Koliba KT44
8:50 / 9:00
12.12.NeVojenská nemocnica - Snežienka - Pod Chlmcom - Spariská - Krasňany15.0 / 400Vojenská nemocnica KT42,45,47
8:50 / 9:00
18.12.SoZáhorská Bystrica - Marianka - Malý Slavín - Pánova lúka - Vypálenisko - Malá Baňa - Rača13.1 / 415Záhorská Bystrica A37
9:00 / 9:10
18.12.SoSnežienka - Sanatórium - U Slivu - Pánova lúka - Svätý vrch - Ušiakova cesta - Malý Slavín - Malinský vrch - Záhorská Bystrica15.7 / 500Patrónka A43
8:30 / 8:40
18.12.SoLamač - Kačín - Malý Slavín - U Slivu - Železná studnička - Vojenská nemocnica 16,0 - 400/440 - 9:0016.0 / 400Lamač Bakošova, A30,63
8:50 / 9:00
19.12.NeKútiky - Švábsky vrch - Dúbravská hlavica - Úzky les - Devínska Kobyla - Bočná cesta - Rovnica - Pod Devínskou Kobylou - Devín13.3 / 565Kútiky E4,9
8:50 / 9:00
19.12.NeFigaro - Kamzík - Veronka - Kačín - Písaný kameň - Sekyl - Záhorská Bystrica15.5 / 550Figaro E3
8:50 / 9:00
24.12.PiLamač - Kačín - Veronka - Snežienka - Pod Chlmcom - Krasňany13.0 / 450Lamač Bakošova A30,63
8:50 / 9:00
25.12.SoKrasňany - Tri duby - Máriin prameň - U Slivu - Malý Slavín - Malinský vrch - Stánisko - Marianka - Záhorská Bystrica14.4 / 460Krasňany Lidl E3
8:50 / 9:00
26.12.NeRača - Biely kríž - Medené Hámre - Svätý vrch - Pánova lúka - Malá Baňa - Rača (modrý okruh)17.0 / 650Rača nám. A. Hlinku E3
8:50 / 9:00
26.12.NeGrinava - rybníky Kotlíky - Račí potok - Limbašská vyvieračka - Hergotova chata - Svätý Jur18.5 / 610ŽHS
8:00 / 8:18
31.12.PiKoliba - Kamzík - Pod Chlmcom - Máriin prameň - U Slivu - Malý Slavín - Malinský vrch - Stánisko - Marianka - Záhorská Bystrica15.5 / 450Koliba KT44
8:50 / 9:00
A-autobus MHD, AS-autobusová stanica, KE-konečná električiek, KT-konečná trolejbusu, MÚ-miestný úrad, N-nástupište
Poznámka:Pre mimo bratislavské túry je zraz na AS Mlynské Nivy 10 minút pred odchodom autobusu a na Hlavnej stanici 20 minút (skupinový lístok) pred odchodom vlaku.

Upozornenie:Účastník, ktorý sa zúčastňuje turistických akcií ŠKT Vinohrady si je vedomý svojho zdravotného stavu, ktorý mu dovoľuje absolvovať zvolenú turistickú trasu bez ujmy na zdraví. Stav svojej fyzickej pripravenosti považuje za primeraný zvolenej trase a pre svoju bezpečnú účasť na akcii je vhodne a primerane vybavený a vystrojený (obutie a oblečenie).
Nový účastník, ktorý nie je členom klubu, svojim podpisom u vedúceho potvrdí, že je oboznámený s upozornením.
Ak účastník nespåňa uvedené požiadavky – primeraný zdravotný stav a vhodné vystrojenie – vedúci túry ma právo odmietnuť jeho účasť na zvolenej túre.