batoh.sk

Program
Galéria
Linky
Stanovy
Prihláška

202308

Program turistických akcií Sep 2023

202310
DeňAkciakm/Zraz, miesto,
prevýšeniečas / odchod DP
01.09.PiDetvianska - Biely kríž - Spariská - Krasňany14.2 / 350Detvianska E3,A65
8:50 / 9:00
01.09.PiVône Moravy 9/12: Brumov - Průklesy - Pod Okršliskem - Brezová kaplnka - Chata Vršatec - Červený Kameň (R701 do Púchova, EC220 do Horního Lidča a Os 23213 do Brumova; späť R712 z Púchova)15.0 / 670HŽS
5:35 / 5:55
02.09.SoDetvianska - Pod Bielym krížom - Bystrické - Vajnorská hora - Komisárky16.6 / 460Detvianska E3,A65
8:50 / 9:00
03.09.NePekná cesta - Pod Chlmcom - Kačín - Klanec - Lamač13.1 / 410Pekná cesta E3
8:50 / 9:00
09.09.SoSolčany, ZŠ - Veľký Tribeč - Babova dolina - Kostoľany pod Tribečom18.7 / 650ŽS Nové Mesto
6:50 / 7:01
09.09.SoPekná cesta - Spariská - Pánova lúka - Stánisko - Záhorská Bystrica13.2 / 320Pekná cesta E3
8:50 / 9:00
09.09.SoŠtvrtok - Hájnica - Haluzická tiesňava - Zábudišová - Wangdenling - Nová Bošáca15.6 / 550HŽS
7:35 / 7:55
10.09.NeBakošova - Hrubá pleš - Kačín - Malý Slavín - Kotliarka - Rača14.7 / 340Bakošova A30,63
8:50 / 9:00
15.09.PiAlexyho - Villa Rustica - Pod Bielymi skalami - Devínska kobyla - Sandberg - Devín12.9 / 420Alexyho E4
8:50 / 9:00
15.09.PiVône Moravy 10/12: Valašské Klobouky - Rozhľadňa Královec - Pútnické miesto Dělanovec - Pozorovateľňa Durch - Končitá - Střelná - Francova Lhota17.0 / 600HŽS
5:35 / 5:55
16.09.SoKoliba - Spariská - Malinský vrch - Bystrické - Pánova lúka - Rača18.5 / 480Koliba KT44
8:50 / 9:00
17.09.NeDetvianska - Zbojníčka - Malinský vrch - Malá Baňa - Rača13.7 / 440Detvianska E3,A65
8:50 / 9:00
23.09.SoPotočná - Biely kríž - Pod Horvátkou - Medené Hámre - Zbojníčka - Rača19.3 / 500Potočná KA52
9:00 / 9:15
23.09.SoAutobusový výlet Pilis, HU: Dömös - Rám-szakadék - Dobogókö - Kiraly-kút - Vádállo-kövek - Dömös20.0 / 870Kukučínova ulica, býv. Istropolis
5:30 / 6:00
24.09.NeZáhorská Bystrica - Klčovanice - Bystrické - Malinský vrch - Sekyl - Záhorská Bystrica13.9 / 370Záhorská Bystrica KA37
9:00 / 9:10
30.09.SoKlanec - Marianka - Malý Slavín - Rača16.7 / 380Klanec A30,63
8:50 / 9:00
30.09.SoDoľany - Kukla - Lichtek - Godova skala - Doľany15.8 / 500AS Mlynské Nivy N21
7:00 / 7:06
30.09.SoVône Moravy 5/12: Stará Myjava, chaty - Krúžok - Kubíkův vrch - Dibrovov pomník - Kašpariskův vrch - Durda - Veľká Javorina - Cetuna (R 701 do Nového Mesta n/V; späť REX 1746 z Nového Mesta n/V)16.0 / 525HŽS
5:35 / 5:55
A-autobus MHD, AS-autobusová stanica, KE-konečná električiek, KT-konečná trolejbusu, MÚ-miestný úrad, N-nástupište
Poznámka:Pre mimo bratislavské túry je zraz na AS Mlynské Nivy 10 minút pred odchodom autobusu a na Hlavnej stanici 20 minút (skupinový lístok) pred odchodom vlaku.
Uvedené časy odchodov pre spiatočnú dopravu sú orientačné.

Upozornenie:Účastník, ktorý sa zúčastňuje turistických akcií KT Vinohrady si je vedomý svojho zdravotného stavu, ktorý mu dovoľuje absolvovať zvolenú turistickú trasu bez ujmy na zdraví. Stav svojej fyzickej pripravenosti považuje za primeraný zvolenej trase a pre svoju bezpečnú účasť na akcii je vhodne a primerane vybavený a vystrojený (obutie a oblečenie).
Žiadame účastníkov akcií, aby oznámili vedúcemu odpojenie sa od skupiny. Vyzývame hostí, ktorí sa zúčastňujú akcií KT Vinohrady, aby pri absolvovaní zvolenej turistickej trasy neovplyvňovali jej priebeh pozmeňujúcimi návrhmi smeru a cieľa túry.