batoh.sk

Program
Galéria
Linky

201812

Program turistických akcií Jan 2019

201902
DeňAkciakm/Zraz, miesto,
prevýšeniečas / odchod DP
01.01.UtNovoročná vychádzka: Figaro - Kamzík - U Slivu - Krasňany12.0 / 350Figaro E3,5
9:50 / 10:00
05.01.SoZochova chata - Čermák - Vysoká - Kuchyňa15.1 / 600AS Mlynské Nivy N9
7:30 / 7:40
05.01.SoLafranconi - Schlossau - Röthelstein - Hainburg15.0 / 200Lafranconi E4,5,9
8:50 / 9:00
06.01.NeRača - Biely kríž - Bystrické - Záhorská Bystrica14.0 / 400Rača nám. A.Hlinku E3,5
8:50 / 9:00
12.01.SoKapustnica: Stupava - Klčovanice - Bystrické - Pánova lúka - Rača15.5 / 450AS Mlynské Nivy N15
7:35 / 7:45
12.01.SoKapustnica: Krasňany - Spariská - Dolný Červený kríž - Rača10.0 / 350Krasňany Terno E3,5
8:50 / 9:00
13.01.NeKrasňany - Pánova lúka - Biely kríž - Rača14.0 / 450Krasňany Terno E3,5
8:50 / 9:00
19.01.SoStupava - Pod Kamenným vŕškom - Staré Hájne - Pod Dračím hrádkom - Bystrické - Klčovanice - Marianka18.0 / 600AS Mlynské Nivy N16
7:55 / 8:05
19.01.SoVojenská nemocnica - Snežienka - Pod Chlmcom - Spariská - Krasňany15.0 / 400Vojenská nemocnica KT207,212
8:50 / 9:00
19.01.SoBranisko p.- Rajtopiky - Sľubica - Richnava, Markušovský skalný hrib. Šikľavá skala16.0 / 700Richnava
7:20 / 7:30
20.01.NeZáhorská Bystrica - Sekyl - Kačín - Veronka - Kamzík - Figaro15.0 / 350Záhorská Bystrica A37
9:00 / 9:10
26.01.SoKrasňany - Malý Slavín - Kačín - Vojenská nemocnica18.0 / 560Krasňany Terno
7:50 / 8:00
26.01.SoRača - Medené Hámre - Rača /modrý okruh/16.0 / 650Rača nám. A.Hlinku E3,5
8:50 / 9:00
27.01.NeKoliba - Kamzík - Deviaty mlyn - Klanec - Kačín - Marianka - Záhorská Bystrica15.0 / 400Koliba KT203
8:50 / 9:00
A-autobus MHD, AS-autobusová stanica, KE-konečná električiek, KT-konečná trolejbusu, MÚ-miestný úrad, N-nástupište
Poznámka:Pre mimo bratislavské túry je zraz na AS Mlynské Nivy 10 minút pred odchodom autobusu a na Hlavnej stanici 20 minút (skupinový lístok) pred odchodom vlaku.

Upozornenie:Účastník, ktorý sa zúčastňuje turistických akcií ŠKT Vinohrady si je vedomý svojho zdravotného stavu, ktorý mu dovoľuje absolvovať zvolenú turistickú trasu bez ujmy na zdraví. Stav svojej fyzickej pripravenosti považuje za primeraný zvolenej trase a pre svoju bezpečnú účasť na akcii je vhodne a primerane vybavený a vystrojený (obutie a oblečenie).
Nový účastník, ktorý nie je členom klubu, svojim podpisom u vedúceho potvrdí, že je oboznámený s upozornením.
Ak účastník nespåňa uvedené požiadavky – primeraný zdravotný stav a vhodné vystrojenie – vedúci túry ma právo odmietnuť jeho účasť na zvolenej túre.