batoh.sk

Program
Galéria
Linky

202110

Program turistických akcií Nov 2021

202112
DeňAkciakm/Zraz, miesto,
prevýšeniečas / odchod DP
06.11.SoRača - Biely kríž - Medené Hámre - Svätý vrch - Pánova lúka - Malá Baňa - Rača (modrý okruh)17.0 / 650Rača Detvianska E3
8:50 / 9:00
06.11.SoPlavecké Podhradie - Báborská - Klokoč - Sklený vrch - Veľké Vápenné - Červený Kameň21.0 / 900AS Mlynské Nivy N14
5:55 / 6:05
06.11.SoRozhľadne 9/10: Nová Bošáca - Grúň - Veľký Lopeník - Ondrášovec - Grúň - Nová Bošáca13.2 / 715ŽHS
7:50 / 8:13
07.11.NeLamač - Kačín - Veronka - Snežienka - Pod Chlmcom - Krasňany13.0 / 450Lamač Bakošova A30,63
8:50 / 9:00
13.11.SoZáhorská Bystrica - Marianka - Klčovanice - Svätý vrch - Biely kríž - Vajnorská dolina - Rača15.5 / 450Záhorská Bystrica A37
9:00 / 9:10
13.11.SoSelec - Inovec (1042 m n. m.) - Jarabský vrch - Mníchova Lehota13.5 / 780ŽHS
5:55 / 6:13
13.11.SoPozor zmena!!!: Svätý Jur - Biely Kameň - Biely kríž - Vypálenisko - Pánova lúka - Malý Slavín - Malinský vrch - Stánisko - Marianka16.6 / 600ŽHS
7:50 / 8:18
14.11.NeKrasňany - Pod Chlmcom - Snežienka - Veronka - Kačín - Písaný kameň - Sekyl - Záhorská Bystrica15.0 / 550Krasňany Lidl E3
8:50 / 9:00
17.11.StRača - Biely kríž - Prostredný vŕšok - Vypálenisko - Spariská - Máriin prameň - Tri duby - Krasňany15.2 / 520Rača Detvianska E3
8:50 / 9:00
17.11.StRozhľadne 10/10: Devín - Waitov lom - Sandberg - Rovnica - Bočná cesta - Devínska Kobyla - Biele skaly - Dúbravská hlavica - Švábsky vrch - Kútiky15.4 / 795Most SNP A29
8:20 / 8:30
20.11.SoPozor zmena!!! - Rozhľadne-Bonus: Vojenská nemocnica - Americká lúka - Kamzík - Pod Chlmcom - Tri duby - Máriin prameň - Spariská - Pánova lúka - Biely Kríž - Rača19.2 / 740Vojenská nemocnica
8:20 / 8:30
20.11.SoVojenská nemocnica - Železná studnička - Snežienka - Sanatórium - U Slivu - Pánova lúka - Malá Baňa - Rača16.0 / 530Vojenská nemocnica KT207,212
8:50 / 9:00
21.11.NeFigaro - Kamzík - Veronka - Kačín - Lamač12.5 / 450Figaro E3
8:50 / 9:00
27.11.SoKoliba - Kamzík - Pod Chlmcom - Máriin prameň - U Slivu - Malý Slavín - Malinský vrch - Stánisko - Marianka - Záhorská Bystrica15.5 / 450Koliba KT44 (predtým KT203)
8:50 / 9:00
27.11.SoPozor zmena!!! Stupava (Obora) - Pajštún - Kozlisko - Staré Hájne - Košarisko - Okopanec - Hviezda - Biely kríž - Rača18.7 / 700AS Mlynské Nivy N14
8:25 / 8:35
27.11.SoPozor zmena!!! Svätý Jur - Veľkomoravské hradisko - Človečia hlava - Myší vrch - Mníchov vrch - Krvilačná srna - Rača19.8 / 580ŽHS
7:05 / 7:18
28.11.NeVojenská nemocnica - Klanec - Kačín - Veronka - Kamzík - Koliba12.7 / 500Vojenská nemocnica KT207,212
8:50 / 9:00
A-autobus MHD, AS-autobusová stanica, KE-konečná električiek, KT-konečná trolejbusu, MÚ-miestný úrad, N-nástupište
Poznámka:Pre mimo bratislavské túry je zraz na AS Mlynské Nivy 10 minút pred odchodom autobusu a na Hlavnej stanici 20 minút (skupinový lístok) pred odchodom vlaku.

Upozornenie:Účastník, ktorý sa zúčastňuje turistických akcií ŠKT Vinohrady si je vedomý svojho zdravotného stavu, ktorý mu dovoľuje absolvovať zvolenú turistickú trasu bez ujmy na zdraví. Stav svojej fyzickej pripravenosti považuje za primeraný zvolenej trase a pre svoju bezpečnú účasť na akcii je vhodne a primerane vybavený a vystrojený (obutie a oblečenie).
Nový účastník, ktorý nie je členom klubu, svojim podpisom u vedúceho potvrdí, že je oboznámený s upozornením.
Ak účastník nespåňa uvedené požiadavky – primeraný zdravotný stav a vhodné vystrojenie – vedúci túry ma právo odmietnuť jeho účasť na zvolenej túre.