batoh.sk

Program
Galéria
Linky
Stanovy
Prihláška

202212

Program turistických akcií Jan 2023

202302
DeňAkciakm/Zraz, miesto,
prevýšeniečas / odchod DP
01.01.NeRiazanská - Kamzík, lúka - Krásny vrch - Spariská - Gašparské - Vajspeter - Krasňany14.0 / 490Riazanská E3
9:50 / 10:00
06.01.PiZochova chata - Čermák - Hubalová - Vysoká - Kuchyňa15.0 / 620AS Mlynské Nivy N21
6:26 / 6:36
06.01.PiPekná cesta - Spariská - Bystrické - Dolný Červený kríž - Rača13.8 / 430Pekná cesta E3
8:50 / 9:00
07.01.SoPatrónka - Deviaty mlyn - Železná studnička - Kačín - Patrónka15.7 / 350Patrónka
8:20 / 8:30
07.01.SoZáhorská Bystrica - Marianka - Stánisko - Malý Slavín - Kačín - Lamač15.2 / 350Záhorská Bystrica KA37
9:00 / 9:10
08.01.NeKoliba - Kamzík, lúka - náučný chodník - Pod Hrubým Drieňovcom - Za Kačínom - Záhorská Bystrica12.5 / 350Koliba KT44
8:50 / 9:00
14.01.SoZumberg - Veľká homoľa - Zochova chata - Modra (prestup na žel. stanici v Pezinku na bus smer Pezinská Baba kde čaká vedúca17.2 / 570AS Mlynské Nivy N20
7:26 / 7:36
14.01.SoDetvianska - Biely kríž - Prostredný vŕšok - Spariská - Krasňany14.2 / 400Detvianska E3,A65
8:50 / 9:00
15.01.NeZáhorská Bystrica - Marianka - Klčovanice - Pod Svätým vrchom - Sekyl - Záhorská Bystrica13.0 / 340Záhorská Bystrica KA37
9:00 / 9:10
21.01.SoKapustnica U Srnčíka (Hutnícka ul. 2) o 13:00: Devín - Sandberg - Psie skaly - Dúbravská hlavica - Úzky les - Devín12.4 / 530Hrad Devín A29
9:00 / 9:10
21.01.SoKapustnica U Srnčíka (Hutnícka ul. 2) o 13:00: Karlova Ves - Kráľov vrch - Mokrý jarok - Devínska Kobyla - Devín14.5 / 550Borská E4
8:20 / 8:30
21.01.SoKapustnica U Srnčíka (Hutnícka ul. 2) o 13:00: Alexyho - Stará Dúbravka - Pod Devínskou Kobylou - Sandberg - Devín11.4 / 410Alexyho E4
9:50 / 10:00
22.01.NeKoliba - Kamzík, lúka - Za Kačínom - Pod Chlmcom - Krasňany16.7 / 440Koliba KT44
8:50 / 9:00
28.01.SoStupava - Svätý vrch - Malinský vrch - Krasňany16.8 / 440Patrónka
8:10 / 8:20
28.01.SoPotočná - Slalomka - Knižkova dolina, rázc. - pozorovateľňa Vydrica - Spariská - rozhľadňa - Tri duby - Kamzík, lúka - Lamač 14.8 / 530Potočná KA52
9:05 / 9:15
29.01.NeČervený most - Kačín - Druhý kameňolom - Snežienka - Kamzík, lúka - Koliba13.7 / 430Červený most KT42,45,47
8:50 / 9:00
29.01.NeDoľany - Stredné Šišoretné - Godova skala - Lichtek - Klokočina - Doľany14.0 / 440AS Mlynské Nivy
8:00 / 8:06
A-autobus MHD, AS-autobusová stanica, KE-konečná električiek, KT-konečná trolejbusu, MÚ-miestný úrad, N-nástupište
Poznámka:Pre mimo bratislavské túry je zraz na AS Mlynské Nivy 10 minút pred odchodom autobusu a na Hlavnej stanici 20 minút (skupinový lístok) pred odchodom vlaku.
Uvedené časy odchodov pre spiatočnú dopravu sú orientačné.

Upozornenie:Účastník, ktorý sa zúčastňuje turistických akcií KT Vinohrady si je vedomý svojho zdravotného stavu, ktorý mu dovoľuje absolvovať zvolenú turistickú trasu bez ujmy na zdraví. Stav svojej fyzickej pripravenosti považuje za primeraný zvolenej trase a pre svoju bezpečnú účasť na akcii je vhodne a primerane vybavený a vystrojený (obutie a oblečenie).
Žiadame účastníkov akcií, aby oznámili vedúcemu odpojenie sa od skupiny. Vyzývame hostí, ktorí sa zúčastňujú akcií KT Vinohrady, aby pri absolvovaní zvolenej turistickej trasy neovplyvňovali jej priebeh pozmeňujúcimi návrhmi smeru a cieľa túry.